Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich

Stowarzyszenie zrzesza osoby pracujące czynnie i twórczo na rzecz rozwoju akordeonistyki i upowszechniania muzykowania na akordeonie oraz sympatyków akordeonu.

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich jest organizatorem wielu inicjatyw, mających na celu wspieranie środowiska akordeonowego w Polsce

Popularyzacja literatury akordeonowej

Promocja, wspieranie i rozpowszechnianie twórczości akordeonowej polskich kompozytorów

Promocja utalentowanych, młodych akordeonistów

Organizacja imprez artystycznych, takich jak m.in.: Międzynarodowe Warsztaty Akordeonowe, koncerty muzyki akordeonowej, konkursy muzyczne dla uczniów szkół muzycznych oraz studentów uczelni artystycznych

Rozwijanie kompetencji nauczycieli-akordeonistów

Organizacja konferencji naukowo-artystycznych, wykładów, sympozjów, seminariów i kursów metodycznych dla nauczycieli gry na akordeonie

Historia

Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich powstało w 1960 roku.

Cele statutowe SAP

  • Skupianie osób pracujących czynnie i twórczo na rzecz rozwoju akordeonistyki i upowszechniania muzykowania na akordeonie oraz sympatyków akordeonu
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i artystycznych członków SAP oraz upowszechnianie polskiej kultury muzycznej w kraju i poza granicami młodymi kadrami polskiej akordeonistyki i amatorskim ruchem akordeonowym
  • Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami muzycznymi, szkolnictwem artystycznym i organizacjami społecznymi w tworzeniu sprzyjających warunków dla dobra i rozwoju artystycznego Polski
Fragment miecha akordeonu z widocznymi narożnikami

“Wierzymy, że nasza praca będzie dalej służyć polskiej kulturze i będzie stale dobrą wizytówką naszej ojczyzny.”

Zdjęcie portretowe prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego

prof. Włodzimierz Lech Puchnowski

założyciel i prezes ZG SAP w latach 1960-2014