XII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy
dla studentów i muzyków zawodowych
im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego

Data: 19-23 listopada 2024 r.

Miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2,
00-368 Warszawa

Organizator: Katedra Akordeonu UMFC, Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich

Celem Konkursu jest promocja utalentowanych, młodych akordeonistów, popularyzacja literatury akordeonowej, integracja polskiego środowiska akordeonowego oraz uświetnienie jubileuszu 60-lecia powstania klasy akordeonu w UMFC w Warszawie.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów solistów, narodowości polskiej, do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż 18 listopada 1994 roku).

W Konkursie mogą brać również udział akordeoniści innych narodowości, spełniający podane kryterium wiekowe, którzy w momencie odbywania się Konkursu są studentami polskich uczelni muzycznych lub uczniami polskich szkół muzycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Materiały nutowe koncertu na akordeon i orkiestrę smyczkową „Black Streams” Tomasza Jakuba Opałki są dostępne do pobrania na stronie internetowej Konkursu w zakładce Regulamin a także poniżej. Koncert jest utworem obowiązkowym w III etapie Konkursu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie najpóźniej do dnia
31 października 2024 roku na adres oka@chopin.edu.pl:

  • wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego,
  • aktualnej fotografii uczestnika (w formacie JPG, rozdzielczość minimalna: 640×480 pikseli),
  • partytur wszystkich wykonywanych utworów w wersji elektronicznej,
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 PLN na rachunek bankowy UMFC (numer konta: 44 2490 0005 0000 4600 6073 2983 Alior Bank SA).