XII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy dla studentów i muzyków zawodowych im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego

Z radością prezentujemy regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego dla studentów i muzyków zawodowych im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego.

Organizatorami Konkursu są: Katedra Akordeonu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa w dniach 19-23 listopada 2024 roku.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów solistów, narodowości polskiej, do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż 18 listopada 1994 roku). W Konkursie mogą brać również udział akordeoniści innych narodowości, spełniający podane kryterium wiekowe, którzy w momencie odbywania się Konkursu są studentami polskich uczelni muzycznych lub uczniami polskich szkół muzycznych.

Szczegółowe informacje, regulamin, karty zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce Festiwale | Konkursy | Turnieje.